česko-bavorská konzervativní tribuna
Úterý Březen 19. 2019

Šumavský seminář ve Zdíkově

V sobotu 9.června začíná v zámeckém hotelu ve Zdíkově už tradiční, letos už 17.  Šumavský seminář, věnovaný všem zájemcům o česko-německé porozumění. Po celý víkend je připraven bohatý program přednášek, diskusí, filmů i hudebních vystoupení k výročí vzniku svobodného československého státu v roce 1918.

rozbalit »

Klaus Rose: Bavorsko po 30tileté válce

Před 370 roky konečně skončila třicetiletá válka. Znamenala brutální útrapy také pro Bavorsko. V této dlouhé válce nešlo totiž jen o „obranu vlasti“ nebo „pravé víry“, nýbrž také a možná především o válečnou kořist, lhostejno odkud a jakou. Navíc vojevůdci rádi měnili své armády i válečné strany a cíle. Obyčejný žoldnéř brzy nevěděl, za co a pro koho vlastně bojuje. Všude se jednoduše plundrovalo a loupilo – ještě v létě 1648 například i v Praze. rozbalit »

Pozvání ze Středoevropské akademie

Ve dnech 25. až 29. Března t.r. pořádá Akademie Střední Evropa na Heiligenhofu mezinárodní setkání pod názvem „Společná budoucnost – Němci a jejich východní sousedé“. Zváni jsou především studenti od 16 let a z nejrůznějších oborů, zejména z Maďarska, Rumunska a ČR, pokud ovládají němčinu. Přednášky z níže uvedeného programu budou totiž prosloveny v tomto jazyce. rozbalit »

Seminář věnovaný německé menšině v Rumunsku

Od 18. do 23 února 2018 proběhne v setkávacím a vzdělávacím středisku Heligenhof u bavorského Bad Kissingenu seminář s názvem „100 let současného Rumunska a jeho německá menšina“, který spoluorganizují Evangelický kruh přátel Sedmihradska, Společnost evangelických Sadů Sedmihradska a Švábů v Banátu, Evangelická rumunská církev a Demokratické fórum Němců v Rumunsku. rozbalit »

150 let od úmrtí básníka Šumavy Adalberta Stiftera

Dne 28. ledna 2018 uplyne 150 let od úmrtí básníka Šumavy Adalberta Stiftera. Toto výročí připomínáme odkazem na film ČT, který byl podporován řadou česko-německých organizací i řadou dalších institucí i jednotlivců. rozbalit »

 Page 1 of 128  1  2  3  4  5 » ...  Last »