Česko-německá informační agentura
Středa Květen 25. 2016

Zachráněné památky

pozvánka

Pozítří v sobotu 21.5. 2016  zahajuje v areálu pražského Vyšehradu výstava Má vlast cestami proměn, která přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. O proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, o rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stavbách a znovuoživené přírodě. Zastoupeno je i mnoho zachráněných památek z česko-bavorského pohraničí, např. pomník obětem 1.světové války v Chrobolech nebo synagoga v Hartmanicích.

rozbalit »

Spolek Gustava Jungbauera

Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek byl založen na počátku roku 2009 v Horní Plané a sdružuje zájemce o šumavskou historii, vlastivědu a národopis. Ve svém záhlaví nese jméno rodáka z Předního Hamru u Horní Plané, univerzitního profesora Dr. Gustava Jungbauera, významného národopisce Šumavy a spoluzakladatele někdejšího Šumavského muzea v Horní Plané, které bylo založeno jako první šumavská muzejní instituce na počátku 20. let minulého století. I když bylo muzeum po roce 1945 zrušeno, přetrvala idea jeho zakladatelů, jež v něm viděli prostor pro uchování historického, kulturního a přírodního bohatství kraje, v němž žili, pro budoucí generace. Právě tyto pohnutky vedly ke vzniku Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku a snaze na činnost někdejšího Šumavského muzea navázat. rozbalit »

CAS v Horní Plané ukončí svou činnost

V pátek 29. dubna 2016 se uskutečnilo ve Středisku Adalberta Stiftera poslední výroční zasedání tohoto občanského sdružení, jehož členové se jednomyslně rozhodli ukončit ke konci května t.r. svou činnost. Vedou je k tomu dva důvody: především to je úmrtí zakladatele a dlouholetého předsedy tohoto sdružení pana Horsta Löfflera (1940-2015) ze Stuttgartu, hornoplánského rodáka. S vděčností lze připomenout jeho úsilí o konkrétní příspěvky k česko-německému porozumění a usmíření, od nezapomenutelných Hornoplánských rozhovorů až po řadu seminářů a výstav v tomto středisku. Po jeho ztrátě není v silách českých ani německých členů spolku v této bohaté činnosti pokračovat.  Dalším důvodem je potom i nutnost přeregistrace spolku dle nového zákona, kterou už o.s. nebude absolvovat. rozbalit »

Muzeum vysídlených obcí Novohradska

Přijďte navštívit v obci Kamenná Muzeum Vysídlených obcí Novohradska, kde vznikla stálá expozice věnovaná dramatickým událostem zejména minulého století, při kterých se zásadně měnilo osídlení v tomto regionu.

Expozice muzea návštěvníky seznámí s historií osidlování Novohradska, s příchodem německy mluvících obyvatel do této oblasti a chronologicky představí různé důvody odchodu obyvatel do jiných krajů a zemí. Nejdetailněji by mělo být postupně představeno téma odsunu Němců po druhé světové válce, které zanechalo v Novohradských horách i jinde v republice hlubokou stopu. Expozici tvoří informační panely, dobové i současné fotografie, ale i skutečné předměty obyvatel, které Novohradsko z různých důvodů opustily. rozbalit »

Spolky Evropa v regionu nově

Začátkem tohoto měsíce se uskutečnila porada partnerských spolků „Evropa v regionu“ v budově Euregia Bayerischer Wald-Böhmerwald ve Freyungu. Její účastníci hodnotili dosavadní víceletou úspěšnou přeshraniční spolupráci a diskutovali o dalších možnostech společných projektů. Shodli se, že její současná podoba nesmí opomíjet využití IT technologií, které jsou pojítkem zejména mezi mladou generací a důležitým prvkem vzdělání. Proto bude důležitá aktualizace a modernizace společného webu Poznatsousedy/ Nachbarn-kennen. rozbalit »

 Page 1 of 119  1  2  3  4  5 » ...  Last »