Česko-německá informační agentura
Pondělí Září 26. 2016

Další zajímavý seminář v Bad Kissingen

Spolek Sudetoněmeckých akademiků e.V. pořádá od 14. do 16. října 2016 tradiční seminář ve vzdělávacím středisku Heiligenhof u Bad Kissingen. Migrace obyvatelstva i v posledních 1000 letech nebyla v Evropě nic nepřirozeného. V 11. a 12. století byli dokonce němečtí osídlenci zváni od slovanských i maďarských vládců a feudálů zváni k podílu na zvelebení Slezska, Čech, Moravy, Spíše, Sedmihradska apod. Dokonce jim byla udělována různá privilegia a oni byli velmi úspěšní zejména jako horníci, zemědělci,obchodníci a řemeslníci. Zakládali nejen vesnice, ale i celá města. rozbalit »

Tisková zpráva: Tandem Regensburg-Plzeň

V Plzni byl slavnostně zahájen nový projekt na podporu přeshraniční spolupráce Sousední světy – Nachbarwelten, Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let. Do roku 2019 umožní za využití médií poznat sousední zemi a její jazyk až 120 předškolním, školním a jiným zařízením pracujícím s dětmi do 8 let věku, a to podél celé česko-německé hranice. Projekt zajišťují Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem za finanční podpory Evropské unie. rozbalit »

Vlast/Heimat ještě aktuální?

Bayernbund z Pasova pořádá ve čtvrtek 15.9. večer od 19 hodin zajímavou akci v sále hostince Resch ve Vornbachu: bude se zde diskutovat o pojmech vlast-Heimat a co si pod tím kdo představuje.

rozbalit »

Šumavský seminář

Tradiční „Šumavský seminář“ , který už 15 let společně pořádají Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově společně s Kulturním referátem pro české země, bude letos o víkendu 17.-18. září v hotelu Špičák v Železné Rudě. Za těch 15 let se jeho úroveň zvýšila a témata rozšířila od šumavské přírody k otázkách společného života českých i bavorských sousedů v této nádherné horské krajině a společných dějin i kultury v tomto regionu.letak

rozbalit »

Pomníky padlým v l.sv.válce podél česko-bavorské hranice

První světová válka znamenala pro Čechy největší bojové ztráty v dějinách. Podle odhadů padlo kolem 150 tisíc etnických Čechů (celkem zahynulo přibližně 300 tisíc mužů ze zemí Koruny české). Samozřejmě že drtivá většina z nich zemřela na straně poražených, v rakouských uniformách. Na hrdinství to nemění nic – jen bylo jaksi složitější, co jim doma, za první československé republiky, psát na pomníky. Český a bavorský spolek Evropa v regionu nyní chystá projekt věnovaný záchraně a popularizaci pomníkům padlých ve Velké válce po obou stranách společné hranice.

11. listopad, výročí příměří z roku 1918, se po celém světě slaví jako Den válečných veteránů. Někde, například v Británii, ho prožívají velmi intenzivně. U nás to datum dlouhá desetiletí neznamenalo v podstatě nic. Konec války pro nás splynul s vyhlášením samostatnosti 28. října, což jsou ale dvě různé události s různým příběhem.

Po válce sice nevznikaly žádné veteránské spolky, ovšem třetinu československého důstojnického sboru ještě ve dvacátých letech tvořili bývalí důstojníci c. a k. armády. Ovšem československým „odkazem války“ se stali legionáři, vítězové. A za komunistů pak spíš už jen Švejk, většinou ve zkarikované podobě: „To chce klid“.

Před dvaceti lety si osmdesátého výročí války v Česku ještě nikdo moc nevšímal. Nevědělo se jak a vlastně ani proč, tradice měla setrvačnost. Politici mlčeli. O deset let později už parlament přidal 11. listopad mezi významné dny, žádný masový svátek to ale zatím není. Chybí mu kořeny. I tak se rok od roku, krok za krokem daří paměť obnovovat. A to i fyzicky: na českých a moravských návsích přibývá pomníků padlým, které jsou opravené. rozbalit »

 Page 1 of 122  1  2  3  4  5 » ...  Last »