česko-bavorská konzervativní tribuna
Pátek Únor 22. 2019

‘Donau-Moldau’

ERDV neztrácí čas

Zřizovatelé ERDV z Bavorska, Česka a Rakouska neztrácejí čas: na půdě pasovské University se sešlo 25 zástupců vysokých škol ze tři zmíněných zemí, aby společně posoudili vize a projekty pro spolupráci ve své oblasti. Má tak vzniknout vědecká základna vysokých škol. (Celý příspěvek...)

Výzva k podpoře vzdělanosti v Evropském regionu Dunaj-Vltava

O významu vzdělání pro zajištění našich společných hodnot a naší kultury, zajištění srovnatelné životní úrovně i pro úspěšné zvládnutí budoucnosti se není třeba přesvědčovat. Nové konstrukce naší širší spolupráce však nepochybně vyžadují zásadní posouzení perspektivních plánů a odpovídající [...]

Tři země, dva jazyky, jeden společný region

Evropský region s 6 miliony obyvatel na ploše 60 000 km 2 ve třech státech se dvěma odlišnými jazyky založilo v sobotu 30. června sedm sousedících regionů. Po čtyřech letech příprav stvrdili podpisem společných stanov političtí zástupci kraje Jihočeského, Plzeňského, Vysočiny, Horních Rakous, Dolních Rakous, [...]

Češi kupují volné nemovitosti v Bavorsku

Zatímco v české Železné Rudě se některé nemovitosti delší dobu nemohou prodat a zůstávají prázdné, jakmile se uvolní nějaký penzion či hotel na německé straně, hned po něm skočí nějaký Čech. Nemovitosti v Bavorsku jsou totiž buď výrazně levnější než v Česku, anebo při stejné ceně se tady dá koupit dům v [...]

Die Fraisch – proměny regionu – 150 let bavorsko-české hranice 1862-2012

Pohraniční muzeum Schirding připravilo německo-české sympozium a doprovodnou výstavu v Neualbenreutu (Celý příspěvek...)

 Page 1 of 5  1  2  3  4  5 »