česko-bavorská konzervativní tribuna
Sobota Únor 23. 2019

Evropský region Dunaj

Společný Evropský region Dunaj –Vltava se představil poprvé na tradičních Svatováclavských slavnostech v Č.Krumlově. Po přivítání návštěvníků hejtmanem Jihočeského kraje a zástupci Plzeňského kraje, Vysočiny, Dolního Bavorska, Horních a Dolních Rakous a regionu Oberfalz na náměstí Svornosti v Českém Krumlově proběhlo v sále Hotelu Zlatý Anděl zasedání členů politického řídícího výboru a následně i tisková konference. Za členy politického výboru byli přítomni například Ivana Stráská (náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje), Viktor Sigl (zemský radní Horních Rakous),  Ludwig Lankl (zemský radní Dolního Bavorska) a další představitelé zúčastněných regionů.

„Tvořící se Evropský region může sloužit jako jeden z pilířů k tomu, abychom ještě víc zintenzivnili kontakty mezi našimi sousedními regiony a mohli také po roce 2013 využívat evropské prostředky,“ řekl již dříve k záměru vzniku společného regionu jihočeský hejtman Jiří Zimola. Ten je také navržen na místo předsedy společného sedmi členného politického řídícího výboru, který ustavili na včerejší oslavě Dne evropského regionu nejvyšší představitelé samospráv Jihočeského kraje, Horních Rakous, Dolního Bavorska, Horní Falce, Plzeňského kraje a Vysočiny.

Současná přípravná fáze projektu zahrnuje především společné hledání odpovědí na důležité otázky podoby již existujících příhraničních sítí, jejich efektivity, vlivu na regionální rozvoj, ale také třeba na otázku postižení oblastí pro vytvoření nových sítí. „Naším společným úkolem je získání a následné zpracování veškerých přeshraničních projektových dat o jednotlivých regionech, jejich slabých i silných stránkách, ale především o vzájemné intenzitě přeshraničních vztahů. Při zpracovávání čerpáme ze tří zdrojů, a to řízených rozhovorů s představiteli významných institucí jako jsou např. univerzity, hospodářské komory, kraje atp., dále tematických dotazníků, důležitých programových dokumentů, ale také statistických dat,“ uvedl za mezinárodní tým tří zpracovatelů analýz ředitel Regionální rozvojové agentury Jiří Vlach. S prvními dílčími výsledky zpracovávaných analýz se seznámili starostové a ostatní zástupci samospráv všech spolupracujících subjektů na tematické prezentaci v Prokyšově sále.

Každý z regionů budoucího Evropského regionu Dunaj- Vltava dal i přes nepřízeň počasí ochutnat návštěvníkům akce na hlavním českokrumlovském náměstí trochu hudby, tance a informací ze svého regionu prostřednictvím kulturního programu i tištěných katalogů a průvodců, ale i gastronomických specialit na „Trhu regionů“.  Na náměstí Svornosti se včera odpoledne postupně na velkém krytém podiu představili: Veliký ZUŠ Band (Jihočeský kraj), Feuerwehrmusik Windhaag (Horní Rakousy), Die „Äff-tam-tam – Musikanten“ (Dolní Bavorsko), Kapelle Josef Menzl + HOT BLOW BANDA (Horní Falc), Chodský soubor Mrákov (Plzeňský kraj),Wieselburger Stammtischmusik a Raabser Volkstanzgruppe (Wald- a Mostviertel).mapka