česko-bavorská konzervativní tribuna
Sobota Únor 23. 2019

O Turecku v Heiligenhofu

Ve dnech 17. – 19. Února jste zváni k účasti na zajímavém a hlavně aktuálním semináři do vzdělávacího a setkávacího zařízení Heiligenhofu u bavorského Bad Kissingenu. Uplynulo totiž už více než 100 let od revoluce tzv. Mladých Turků, jejímž cílem bylo z mnohonárodní osmanské říše vytvořit národní stát. Proto také už v průběhu 1. světové války došlo ke genocidě Arménů a násilnému přesídlení dalších národností, např. křesťanských Řeků, Asyřanů a Bulharů. Násilnými akcemi na takový postup odpovídala přirozeně i řecká, ruská, srbská a bulharská strana. Vedoucí Heiligenhofu  Steffen Hörtler Poválečný vznik Turecké republiky orientoval nový národní stát na Západ a Turecko se dokonce stalo členem NATO. Turecká společnost však zůstala nadále rozdělená na vzdělanou sekulární a převážně v městech žijící část a na religiozně-konzervativní venkov. Přesto se v devadesátých letech zdálo, že pod tehdejším premiérem Erdoganem bude Turecko dál postupovat k demokratické a tržní společnosti, a to i přes různé zásahy silné armády. Také námluvy s EU zdárně pokračovaly. Po zvolení Erdogana presidentem však zesílily tendence k autoritářskému režimu a také nepřátelství s Kurdy se obnovilo. Válečný konflikt na středním Východě a v Syrii přivedl navíc do země na 2 miliony syrských uprchlíků.

A tak se dnes nabízí mnoho otázek:  Co se stalo a co se děje v Turecku? Jak s ním má EU zacházet? Jakou roli hrají Turci v Německu? Seminář na tyto i další otázky bude hledat odpovědi spolu s renomovanými referenty a odborníky.

K  účasti se můžete jako vždy přihlásit do 10. 2. na Tel.: Fax: 0971/7147-47 nebo per Mail : hoertler@heiligenhof.de