česko-bavorská konzervativní tribuna
Sobota Únor 23. 2019

Dr. Klaus Rose česko-bavorský publicista

Dr. Klaus Rose, ročník 1941, promoval na oboru historie University Ludwiga Maximiliana v Mnichově v roce 1968 a poté mnoho let působil jako učitel a docent na různých gymnáziích, odborných školách i universitách.Od mládí je zapáleným sportovcem a smysl pro fair play nikdy neztratil ani jako politik. Po tři desetiletí byl členem bavorského zemského sněmu (v letech 1974-1977) a později v letech 1977-2005 poslancem Spolkového sněmu. Jako předseda jeho výboru pro obranu a jako státní sekretář ve Spolkovém ministerstvu obrany ve vládě Helmutha Kohla vystupoval v 90.tých letech minulého století velmi rozhodně pro rozšíření obranného severoatlantického spojenectví směrem do střední a jihovýchodní Evropy. V nejvyšší evropské politice stál vždy neochvějně na straně svobody a demokracie.

Klaus Rose - Kunstpreis 2007 Regensburg

Klaus Rose - Kunstpreis 2007 Regensburg

Ještě v době, kdy u nás v Československu panoval totalitní komunistický režim a každá jeho změna či oslabení byly v nedohlednu, Klaus Rose neváhal věnovat své síly a čas navrtávání oné železné opony, založil spolu s Hansem Preslem a dalšími Německo-československou společnost v Bavorsku, a nakonec s úspěchem usiluje v čele dalších bavorských politiků o otevření silničního přechodu Strážný-Philipsreut. Ano, tudy začínala po malých kapkách proudit svoboda – obchodníci, sportovci, turisté, noviny, knihy, hudba, móda, auta a především lidé jako je Klaus Rose. V říjnu 1989 například spolu s ministrem Langem organizoval Bavorské hospodářské dny v Praze a tehdejší ministerský předseda Bavorska Max Streibl mu k tomu napsal: „…Jsem přesvědčen, že právě dynamický rozvoj hospodářských vztahů mezi Spolkovou republikou Německo a Československem nabízí možnosti, jak dosáhnout dalšího zlepšení dobrého sousedství.

Pamatuji si dobře na tyto Dny bavorského hospodářství v Praze – účastnil jsem se jich jako novinář, neboť můj tzv. Berufsverbot už neplatil a já si tedy na ně opravdu vzpomínám jako na předzvěst listopadové „sametové revoluce“. Brzy po ní jsme se už ostatně s Dr.Rosem a mnoha dalšími členy DTG a později DTSG poznali osobně. Omlouvám se, že o spolupráci našich dvou spolků od roku 1991 zde dnes hovořit nebudu, byť by si to Dr.Rose zasloužil.

Jednu věc však zmínit musím, a kdybych z novinového výstřižku nezjistil, že se odehrála už v listopadu 1995, nikdy bych nevěřil, že je to už tak dávno. Šlo o náš seminář ve Freyungu s názvem: „Die Zukunf der NATO. Ist die Ostweiterung erstrebenswert oder eine Gefahr für den Weltfrieden?“ Státní sekretář ve Spolkovém ministerstvu obrany Dr. Klaus Rose tam převzal první exemplář tzv. Bílé knihy českého parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost, která vyjadřovala náš cíl vstoupit co nejdříve do NATO. Klaus Rose tam rozhodně prohlásil, že se tak stane do roku 1997. Dnes má česká armáda už svého zástupce v jeho nejvyšších velitelských strukturách.

Kunstpreis 2007 Regensburg

Kunstpreis 2007 Regensburg

Myslím, že nebude od věci připomenout si v příloze aktuální publicistiku Dr.Klause Roseho.

2017-03 Konservative

2017-04 Das andere Weltbild