česko-bavorská konzervativní tribuna
Sobota Únor 23. 2019

Spolek Evropa v regionu plánuje opravu památníku padlým v H.Plané

Společný česko-bavorský projekt spolků „Evropa v regionu“ plánuje ke 100. výročí konce 1.světové války opravu některých pomníků padlým v oblasti Šumavy a Bavorského lesa. Rekonstrukci potřebuje také památník padlým v Horní Plané, o jehož pohnuté historii napsala Lenka Hůlková následující zajímavosti.

foto M.Brynych

foto M.Brynych

Pomník obětem 1. světové války

Brzy po skončení 1. světové války byla u vchodu do kostela sv. Markéty umístěna deska s fotografiemi ve válce padlých obyvatel Horní Plané a až téměř po dvaceti letech byl padlým a pohřešovaným občanům města na náměstí postaven pomník. Ke stavbě byl nejprve ustanoven výbor, jehož první zasedání se konalo 2. února 1936 v zasedací síni tehdejšího sídla radnice a spořitelny v čp. 8. Členy výboru se za obec stali starosta Rudolf Zach a stavitel Ernst Mayer a dále jej tvořili zástupci pěveckého, hasičského a tělovýchovného spolku, kulturního svazu, spolek válečných poškozenců a dalších korporací. Předsedou byl zvolen Ignaz Kadletz, čestný předseda spolku vysloužilých vojáků, jednatelem fotograf Johann Mayer a pokladníkem Gustav Trnka, účetní ve spořitelně. Sbírkou bylo na zřízení pomníku shromážděno 915 Kč. Stavba byla povolena na základě žádosti výboru státní policií v Horní Plané 4. června 1937, čemuž ale předcházela zdlouhavá jednání o podobě pomníku (nebyla schválena orlice na přilbě) a rovněž ne bez odpůrců a protestů bylo povoleno umístění stavby na své místo na úrovni domu čp. 4. Protest některých členů zastupitelstva řešil i okresní úřad v Českém Krumlově, ale byl zamítnut. Na tomto místě totiž stávala kašna, a tak souhlas s umístěním pomníku dostal výbor jedině s podmínkou, že na své náklady kašnu odstraní. Odklizovací práce byly zadány kamenického mistrovi Rei-schlovi ze Záhvozdí a náklady činily 230 Kč. Základy pomníku postavil za 150 Kč hornoplánský stavitel Ferdinand Mayer. Pomník samotný postavil kamenický mistr Franz Kölbl z Prachatic za 12 300 Kč. Návrh pochází od architekta Hanse Streinze z Prahy, ale rodáka z Otic, jehož otec pocházel z Hodňova. Návrhy provedl architekt Streinz bez nároku na honorář a z Prahy i několikrát do Horní Plané přijel. Za jeho práci mu bylo ve slavnostním proslovu při odhalení pomníku 18. července 1937, kterou pronesl předseda výboru Ignaz Kadletz, vysloveno veřejné poděkování. Slavnosti odhalení se zúčastnilo velké množství lidí. V předvečer se konala slavnost za padlé, zemřelé a pohřešované. Obec byla, jak píše hornoplánský kronikář, velmi pěkně osvětlena a v samotný den slavnosti ráno poněkud pršelo, ale vyjasnilo se. Polní mši svatou sloužil bývalý vojenský kněz z Českého Krumlova. Ve slavnostním průvodu bylo napočítáno 1 500 osob. Zúčastnily se spolky vysloužilých vojáků z Volar, Prachatic, Chlumu, Krumlova, Větřní, Dolní Vltavice, Kájova, Chvalšin, Záblatí, Zvonkové, četné hasičské sbory z okolí, obecní zastupitelstvo a místní spolky.

Bronzové desky se jmény 30 zahynulých a 22 pohřešovaných hornoplánských mužů v 1. světové válce byly na pomníku umístěny pouhý rok a pár měsíců. V roce 1938 byly obě tabule se jmény odstraněny, protože Rudolf Kohn, nositel medaile za statečnost, byl Žid. Nové tabule, bez jména Rudolfa Kohna, nebyly již na pomník nikdy umístěny, zabránilo tomu vypuknutí druhé světové války. I pomník samotný své místo na náměstí o dalších 7 let později a na téměř 50 let opustil…

Jména uvedena na deskách v abecedním pořádku:

1. tabule

Blechschmied Johann, Brazda Karl, Friepeß Anton, Freipeß Franz, Gayer Franz, Hass Franz, Hartl Franz, Hartl Josef, Herbinger Franz Rudolf, Höpfler Johann, Kari Johann, Kohn Rudolf, Lang Gustav, Mayer Wilhelm, MiesauerVinzenz, Müller Johann, Pable Karl, Peschek Karl, Reischl Rudolf, Reinmüller Anton, Sommer Wenzel, Scheinost Franz, Schmidt Franz, Schön Johann, Schubert Anton, Spannbauer Theodor, Stutz Anton, Stutz Franz, Zach Johann, Zach Rudolf

2. tabule

Bandas Johann, Bauer Josef, Berndörfler Anton, Biebl Josef, Dahedl Rudolf, Hartl Hans, Miesauer Franz, Pürgstein Johann, Reinmüller Karl,Schopper Anton, Stürzl Jordan, Tanzer Wenzel, Zach Franz, Springer Adolf

Pohřešovaní: Haselberger Franz Maher nebo Maner Rud.Fried., Pranghofer Rudolf, Stutz Hermann, Weichseldorfer Rudolf, Zach Franz, Zach Josef, Zottl Rudolf.