česko-bavorská konzervativní tribuna
Neděle Září 23. 2018

Alfons Urban 80

V pondělí 10. dubna t.r. oslavil své osmdesátiny známý a ctěný dolnobavorský politik Alfons Urban. Do známého Waldmuzea v obci St.Oswald na okraji Národního parku Bavorský les mu přijelo popřát mnoho jeho dlouholetých přátel i význačných osobností z veřejného i poltického života, mezi nimi např. ministr bavorské vlády Helmut Brunner, president Dolnobavorského parlamentu a starosta okresního města Freyung Dr. Olaf Heinrich, současný přednosta okresu Landrat Sebastian Gruber, bývalý přednosta okresu Prachatice Dr.Karel Škácha a mnoho dalších.Dr.Olaf Heinrich, president parlamentu Dolní Bavorsko

V příjemném prostředí lesního muzea na pomezí Bavorského lesa a Šumavy, které svými sbírkami i celkovou jejich instalací dokládá historii i současnost tohoto mimořádného koutu krásné přírody včetně těžké práce jeho obyvatel i jejich ještě těžších osudů v době tzv. železné opony došlo v průběhu večera k řadě setkání starých přátel z doby, kdy drátěné zátarasy a pohraničníci se samopaly a psy v roce 1989 konečně zmizely.Alfons Urban děkuje

Zástupci Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí a zapsaného spolku Evropa v regionu panu Urbanovi s přáním všeho nejlepšího do dalších let předali kromě publikací ze zmíněných let konce komunistického režimu u nás, např. knihy fotografií Václav Havel a knížky osobních vzpomínek publicisty Josefa Škrábka Včerejší strach, také známou moravskou medicínu, Jelínkovu slivovici.