česko-bavorská konzervativní tribuna
Neděle Září 23. 2018

Seminář v Horní Plané

V rodném domě Adalberta Stiftera v Horní Plané se ve čtvrtek 6.4. 2017 konal poslední seminář v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.

bývalé CAS

Bohužel se musel omluvit zástupce Euroregionu Silva Nortica, který se z pracovních důvodů nemohl semináře zúčastnit. Měl účastníkům sdělit informace týkající se Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020 a především nastínit Fond malých projektů, který čeká na spuštění.

Slovo dostal starosta Horní Plané pan Hůlka a díky tomu, že je členem monitorovacího výboru, mohl informovat, že bohužel rakouská strana má určité výhrady a proces spuštění zdržuje a komplikuje. Je trochu skeptický, protože si nedokáže představit společné financování projektů, nemožnost financovat investiční akce a vyšší administrativní náročnost. Projekty by se měly zaměřovat na skutečné potřeby regionu, rozvíjet dopravní a turistickou infrastrukturu. Sdělil také praktické informace k již realizovaným projektům. Zpracovali projektovou studii, rozvíjejí cykloturistiku, údržbu běžeckých stop, turistického a informačního značení v Horní Plané, dále propojení na rakouskou síť, nordic walking, vytvářejí propagační materiály či uskutečňují školní aktivity a spolupráci mládeže. Nyní hledají s MAS Rozkvět možnosti financování a získání finančních prostředků i z dalších jiných programů.

Paní Talířová z Gymnázia Český Krumlov představila spolupráci gymnázií. Jejich nový partner, Untergriesbach, si je více méně našel sám, byl akční, chtěl navázat kontakty a pořádat výměny studentů. To se podařilo a uskutečnily se projekty na obou stranách. Šlo především o výměnné pobyty, kdy byly děti ubytovány v rodinách, dopoledne se vyučovalo buďto cizí jazyk nebo matematika a chemie, odpoledne byl připraven pestrý program v okolí. Děti navštívily například krumlovské kláštery, zámek, barokní divadlo, uskutečnil se i výlet na sněžnicích, cirkusový sportworkshop a celý program byl zpestřen interaktivními workshopy. Čas trávily děti vždy společně a prý bylo zábavné společně i komunikovat. Samozřejmostí byla němčina, ale když už nebylo zbytí, angličtina byla velice dobrým pomocníkem. Děti se totiž chtějí naučit jazyk a být v kontaktu se sousedy. Spolupráce Českého Krumlova se Straubingem funguje již od roku 1993. Od té doby proběhlo také mnoho společných akcí a projektů, které se zaměřují na jazykové animace a interaktivní workshopy. Takovou menší nevýhodnou je však to, že němečtí kolegové nechtějí příliš vymýšlet jednotlivé projekty, nechají to na českých učitelích a spíše se s nimi svezou.farní kostel v H.Plané

Pan Sitta ze Spolku přátel Šumavy upozornil především na to, že i když jsme velice blízko hranic s Německem a Rakouskem, němčina stále ustupuje do pozadí. Bohužel historické souvislosti a pohnutá minulost se do tohoto také projevuje. Dříve se německy vyučovalo již od dětství, ale dnes jako hlavní cizí jazyk ve škole funguje angličtina a němčina je pouze jako volitelný druhý cizí jazyk až od osmé třídy, což je poměrně pozdě a velká škoda.