česko-bavorská konzervativní tribuna
Neděle Září 23. 2018

Euregio BW ve Freyungu má novou adresu

Kancelář Euregia Bavorský les-Šumava-Muhlviertl působí na nové adrese a v novém objektu Kolpingstr. 1, Freyung.

Hlavním cílem EUREGIA je podpořit přeshraniční komunální spolupráci a navazování přeshraničních kontaktů mezi občany a přispět k řešení problémů vzniklých na základě rozdílných společenských a správních struktur.

EUREGIO je charakterizováno evropskou myšlenkou dobrého sousedství. Společné zájmy mají vždy stát v popředí. Velmi důležité je proto společné vytváření vzájemné důvěry._Europahaus_
Již od roku 1993 se EUREGIO snaží -  i přes tehdejší hranice – realizovat myšlenku vzájemných partnerství a podílí se na oživení a zintenzívnění společných zájmů v oblasti historie, kultury, hospodářských vztahů a veřejného života. Jednou ze základních myšlenek zpočátku bylo odbourávání společných obav a předsudků. Dnes jsou oblasti působení EUREGIA podstatně rozmanitější.

EUREGIO

  • je přeshraničním sdružením měst, obcí, okresů a svazů/spolků v bavorsko-česko-hornorakouské příhraniční oblasti
  • se zabývá společným přeshraničním plánováním a rozvojem v oblastech cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, dopravy, hospodářských vztahů, vzdělávání, kultury atd.
  • je koordinačním centrem přeshraničních projektů mezi Bavorskem, Čechami a Rakouskem
  • pomáhá při plánování, koordinaci a realizaci důležitých přeshraničních opatření
  • poskytuje poradenství při zajišťování národních a evropských finančních prostředků (EU, Spolková republika, Bavorsko )
  • zastupuje příhraniční region na evropské úrovni v organizaci AEBR (Společenství evropských příhraničních regionů)
  • informuje občany o všech tématech Evropské unie
  • aktivně se podílí na vytváření Evropského regionu Dunaj-Vltava