česko-bavorská konzervativní tribuna
Úterý Březen 19. 2019

Seminář v Heiligenhofu/Bad Kissingen

Ve školícím a setkávacím středisku sudetských Němců v bavorském Heiligenhofu se konal o minulém víkendu zajímavý seminář na téma: 25 let německo-československé smlouvy o sousedství a 20 let Česko-německé deklarace. Dr.Novotný 1.zleva

Občanské revoluce na podzim roku 1989 způsobily také ve střední Evropě politický obrat. Sjednocené Německo mělo pochopitelný zájem i o nové a co nejlepší sousedské vztahy se svými sousedy. Postupně se k tomu podařilo vyjednat a podepsat patřičné smlouvy, ovšem cesta k úspěchu nebyla s ohledem na minulost s jejími konflikty vůbec jednoduchá. Zvláště Sudetoněmecké krajanské sdružení na ní kladlo vážné překážky. Navíc došlo v té době i k rozdělení Československa na dva samostatné státy. Z české strany na semináři vystoupili tito referenti:

Dr. Lukáš Novotný: Aktéři a zájmy – politické předpoklady dokumentů.

Jan Šícha: Vzpomínky na naše Němce – české snahy o zpracování historie od roku 1992.

Dr. Jaroslav Šonka: Oboustranné hledání krajanů během dojednávání smluv a Česko před parlamentními volbami 2017.