česko-bavorská konzervativní tribuna
Pondělí Prosinec 10. 2018

Setkání spolků Evropa v regionu v Rudertingu

Koncem října  t.r. se konalo v dolnobavorském Rudertingu setkání zástupců české a německé části spolku Evropa v regionu. Porada se zabývala opakovaným odmítnutím jejich společného projektu na popularizaci, dokumentaci i případnou očistu a rekonstrukci pomníků padlým vojínům v 1. světové válce, které stojí či stály v česko-bavorském pohraničí. Projekt byl zaměřen na 100.výročí ukončení 1.světové války, na její výsledky  včetně vzniku samostatného Československa a úlohy čsl.legionářů.Ruderting 2017 Přítomní posoudili fakt, že zatímco z bavorské strany byl projekt de facto přijat, příslušný odbor na Jč Krajském úřadu v ČB opakovaně sepsal řadu kritických připomínek a projekt k případné realizaci nedoporučil.  Vzhledem k tomu se zástupci spolků rozhodli dál už v přípravách projektu nepokračovat a s jihočeskými úředníky se o věci dále nedohadovat a soustředit se na jiné aspekty spolupráce bez jejich hodnocení a zasahování.

Valná hromada bavorských partnerů potom v hotelu Schänzl pokračovala už bez českých kolegů – na fotografii zleva paní C.Ludacka, H. Höcherl, Manfred Kobler,MdL a.D., I.Popp a paní C.Wohlhüter.