česko-bavorská konzervativní tribuna
Pátek Únor 22. 2019

Šumavský seminář ve Zdíkově

V sobotu 9.června začíná v zámeckém hotelu ve Zdíkově už tradiční, letos už 17.  Šumavský seminář, věnovaný všem zájemcům o česko-německé porozumění. Po celý víkend je připraven bohatý program přednášek, diskusí, filmů i hudebních vystoupení k výročí vzniku svobodného československého státu v roce 1918.

Politologické i historické referáty jsou věnovány komplikovanému soužití Čechů a Němců v tomto novém státě,  vzájemnému kulturnímu ovlivňování, literatuře, hudbě a dalším uměleckým oborům.  Např. Eva Broklová se bude věnovat německému aktivismu a jeho představitelům v 1. republice, Pavel Scheuffler roku 1918 v  Čechách ve fotografii, Milan Horňáček a Václav Maidl české  a německé literatuře ve společném státě, Alena Grešlová a Michal Grešl v klavírním koncertu připomenou díla nejznámějších českých skladatelů.Böhmerwaldseminar

Podrobnosti k možné účasti získáte z přiloženého kontaktu na Spolek Adalberta Stiftera.