česko-bavorská konzervativní tribuna
Pátek Únor 22. 2019

O Projektu

Původní  česko-bavorský projekt realizovaný od roku 2009 v rámci přeshraniční spolupráce obou sousedících zemí a v rámci projektu EU Cíl 3 skončil po uplynutí stanovené doby uzavřením Střediska Adalberta Stiftera v Horní Plané. Na čas ho s bavorským partnerem převzala Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí, ale po řádné likvidaci i tohoto občanského sdružení se v roce 2018 projektu ujal už dle nových pravidel zapsaný spolek Evropa v regionu z.s. v Chrobolech/Prachaticích. Počítá s jistými úpravami webu v duchu svého zaměření, podporou demokratických a konzervativních evropských hodnot a spoléhá i na pomoc dalších soukromých sponzorů a firem.

POZNAT SOUSEDY
Přeshraniční informační agentura
Tento projekt vznikl díky iniciativě Interregia, představitelů regionálních správních celků, obcí, expertů ze zdravotnictví a především z oblasti ochrany životního prostředí. Také obchodní komory a hospodářské kruhy očekávají určitou pomoc od záměru projektu. Silnou a přátelskou odezvu jsme našli také na české straně. Generální konsulát v Mnichově nás jednoznačně podpořil a očekává od něj zejména pozitivní zesílení cestovního ruchu v celém dotčeném regionu. Ujistil nás také podporou české vlády v konkrétních případech.
Cíle:
Zvýšit všeobecnou informovanost podél česko-bavorské hranice
Předcházet předsudkům. Otevřením hranic nedochází k žádnému úbytku pracovních míst. Spolupráce bavorských a českých podniků vede naopak k posílení pozic na trhu, také směrem do východní Evropy.
Výměna informací – zejména v oblasti životního prostředí – může přispět ke společným praktickým opatřením.
Podpora zásadních evropských idejí – volné hranice, překonání pozůstatků studené války, boj proti extremistickým a demokracii nepřátelským tendencím – také těmto tématům se chceme věnovat.
Hlavním úkolem je cílenou informační prací podporovat různorodé iniciativy (např. dvoujazyčné mateřské školky), partnerství mezi městy a zejména hospodářskou regionální spolupráci.
Výrazně chceme podpořit cestovní ruch v regionu, zejména jeho propagací ve větších agenturách jako je dpa nebo novinářské aktivity v Mnichově či Norimberku. Podle studie turistiky na vysoké škole v Mnichově může takový výkon cestovního ruchu odpovídat i při střízlivém odhadu více než 100.000,- Euro. Proto také chceme pro cestovní ruch ve východním Bavorsku organizovat zdarma tiskové konference v Mnichově.
Náš spolek zůstává otevřen všem osobnostem, které se k nám chtějí aktivně připojit. Naše činnost je kontrolována externím auditem. Zkušený finanční poradce v Deggendorfu nám radí také v souvisejících právních předpisech, zejména pokud jde o vymezení k podnikatelské sféře.
Nejdůležitějším úkolem agentury NK (Nachbarn Kennen – Poznat sousedy) bude popularizovat celý příhraniční region a napomáhat jeho dalšímu rozvoji, včetně cestovního ruchu. Díky spolupráci s vedoucími zpravodajskými agenturami (dpa) a nejdůležitějšími internetovými portály (e-noviny) v německých velkoměstech je tato důležitá komunikace přes regionální hranice dobře zajištěna.

poznat sousedy

Mediální podklady pro německo-českou informační službu na internetu

„Poznat Sousedy“

Reklamní nabídka – ceník platný od 1.dubna 2010

Reklamní  plocha  - Banner

Výhodná startovací cena

Banner  468×60px :

Homepage (nahoře)                      130,00 €

Ostatní stránky (nahoře)             100,00 €

Okno dole                                           45,00 €

Top-Button  180×60px :

Homepage (vpravo nahoře)            80,00 €

Ostatní stránky (vpravo nahoře)  60,00 €

Button  180×120px :

na všech stránkách  (v odpovídajících rubrikách)          45,00 €

Skycraper 160×600px :

Homepage  (vpravo)         150,00 €

na všech stránkách (v odpovídajících rubrikách)          100,00 €

Další formy reklamy:

Textové inzeráty

80 znaků na hlavní straně            100,00 €

Zvláštní uveřejnění, sponzoring, promotion

U redakčních příspěvků je cena odvislá od obsahu a velikosti a mohou zůstat v síti až po dobu 12 měsíců.

Příklady:

-     Prezentace akcí

-          Restaurace a hotely

-          Představení nového obchodu nebo služeb

-          Představení cestovní nabídky

-          Regionální promotion

-          Představení  zábavního parku apod.

Sponzoring

Propagujte své dobré jméno.  Kdo chce dostat do širšího povědomí veřejnosti svou značku, může u nás nalézt dobré a pestré možnosti.  Slovní spojení „sponzorováno od…“ či „prezentováno…“ znamená současně dlouhodobé uveřejnění  loga i značky či názvu firmy našeho sponzora.  Cílem je získání  image i při malém nasazení.  Navrhneme Vám dle Vašich potřeb optimální řešení.

Stálá prezentace firmy

Líbila by se Vám vlastní webová stránka? Microsite splní komplexní potřeby našich zákazníků. Tato zcela individuální stránka je připravena výlučně dle Vašeho přání  a stojí  zcela autonomně vedle našeho webu ve speciálním oddílu (Tržiště). Při veškerém ohledu na charakter a identitu Vaší společnosti je zde dostatek prostoru pro reklamní akce všeho druhu.

Zpracování

Uzávěrka:  pět pracovních dnů před uveřejněním

Účetní období:   celý kalendářní týden – tedy vždy od pondělí  00.00 hod. do soboty 24.00 hod.

Platba:  do 14 dnů od data vystavení faktury. Všechny ceny jsou včetně DPH.

Storno:  již započaté zakázky mohou být stornovány 10 pracovních dnů před zveřejněním.

Všeobecné podmíky:  Reklama musí být vždy znatelně označena.  Zůstává rovněž naším právem bez udání důvodů odmítnout nám nepříslušející, neseriosní či nevhodnou reklamu. Pověřením k uveřejnění reklamy uznává její zadavatel a plátce naše všeobecné obchodní podmínky.

Vydal:
Europa in der Region e.V.
Starzenbachweg  59
D-94469 Deggendorf
Příjem reklamy: Telefon: +49(0) 9913721266
e-mail: info@nachbarnkennen.de