česko-bavorská konzervativní tribuna
Sobota Únor 23. 2019

Dokumentace

Záchrana společného kulturní dědictví v českém příhraničí Šumavy/Rettung des gemeinsamen kulturellen Erbes im tschechischen grenznahen Raum des Böhmerwaldes:

V posledních letech pomohla Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí výrazným způsobem při záchraně a opravách kolem 50 kapliček, božích muk, křížových cest i lesních kaplí a podobných malých stavebních památek. Na tomto projektu se aktivně podílely především mnohé obce z tohoto regionu. Připomínku si zaslouží zvláště úsilí obce Přídolí u Č.Krumlova či město Horní Planá, kde mimo jiné byla z hromady kamení znovu postavena kaplička na vyhlídce u tzv. Stifterova smrku, nebo také obec Chroboly, jejíž dnešní i bývalí němečtí obyvatelé právě slavnostně dokončili záchranu téměř zcela zaniklé poutní kaple P.Marie Lurdské. Dnes tato kaple slouží jako dokumentační místo historie a osudu celé bývalé farnosti.