česko-bavorská konzervativní tribuna
Středa Únor 21. 2018

Česko-německé setkání bývalých i současných občanů obce Chroboly

O víkendu ve dnech 4. a 5. září proběhlo v Chrobolech setkání místních občanů s německými vysídlenci. V sobotu se v místním „Penzionu Cais“ konala vzájemná diskuse, kterou moderoval vedoucí kanceláře Nadace Hannse Seidela v Praze Mgr. Jindřich Mallota. Nedělní program pak v 10h otevřela společná mše ve farním kostele v Chrobolech, sloužená v němčině a poté se účastníci přesunuli k lesní kapli Panny Marie Lourdské necelý kilometr od Chrobol, která byla před několika lety opravena organizátory akce, Nadací Hannse Seidela, Unií pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí, Centrem Adalberta Stiftera a obcí Chroboly. Poté následovalo setkání občanů v kulturním domě za účasti bývalého předsedy vlády ČR a eurokomisaře Vladimíra Špidly. Setkání se konalo souběžně s  mariánskou poutí k opravené lesní kapli. rozbalit »

Letní slavnost a otevření výstavy

Jako „maják“ pro česko-německé vztahy označili při letošní tradiční letní slavnosti okresní přednosta ve Schwandorfu Volker Liedtke (na fotografii vpravo) a ředitel Západočeského muzea v Plzni František Frída (vlevo – uprostřed jako tlumočnice herečka Eva Forti,) činnost Střediska Bavaria-Bohemia v Hornofalckém Schönsee. V rámci slavnosti zde byla rovněž otevřena výstava „Kulturní poklady v Bavorsku a v Čechách“, kterou lze navštívit až do 29.srpna t.r. rozbalit »

Peníze pro rozvoj turistiky a sblížení výchovy učňů

Peníze pro rozvoj turistiky a sblížení výchovy učňů
Dolní Bavorsko i Jihočeský kraj budou ještě více podporovat vzájemný rozvoj turistiky a spolupráci při výchově učňů. Dohodli se na tom představitelé obou regionů vládní president Heinz Grunwald a krajský hejtman Jiří Zimola na pravidelné konferenci počátkem tohoto měsíce v Landshutu. Turistický svaz Ostbayern a Jihočeská turistická centrála plánují od následujícího roku ještě lépe než dosud propagovat zajímavé turistické oblasti svých regionů. Ještě více lidí na obou stranách hranice chtějí oslovit například dokonalejšími a dvojjazyčnými informačními brožurkami. Kromě toho se mají lépe propojit a obsahově i vícejazyčně vylepšit již existující internetové portály. V dalších třech letech  má být v tomto směru k posílení a rozvoji turistiky investováno z podpůrných programů Evropské unie celkem 500 000 €. rozbalit »

Vernisáž výstavy „Pohled dopředu“

Vernisáž se koná v pondělí 5.července v 16 hodin ve vestibulu úřadu hornofalcké vlády v Regensburgu, Emmeramsplatz 8.

Centrum Bavaria-Bohemia v Schönsee  (okres Schwandorf), požádalo v uplynulém roce osobnosti sousedících česko-bavorských regionů v souvislosti s 20. výročím pádu tzv. železné opony a 20. výročím tzv. sametové revoluce  1989-2009 o jejich pohled do budoucnosti. rozbalit »

V Německu bude brzy chybět až 300.000 ošetřovatelů

V příštích letech lze v Německu s ohledem na vývoj obyvatelstva očekávat obrovský nedostatek pečovatelského personálu: zatímco počet absolventů škol klesá, lidí potřebujících asistenční péči rychle přibývá. Všechna zdravotnická zařízení dnes stojí před úkolem nabídnout přitažlivé kursy a školení na tato atraktivní pracovní místa. Odborníci zabývající se vývojem ve zdravotnictví už v roce 2007 doporučili zvýšit  podporu nelékařským profesím a zlepšit kooperaci mezi různými skupinami zdravotníků. rozbalit »

 Page 126 of 128  « First  ... « 124  125  126  127  128 »