česko-bavorská konzervativní tribuna
Pondělí Prosinec 10. 2018

Vernisáž výstavy „Pohled dopředu“

Vernisáž se koná v pondělí 5.července v 16 hodin ve vestibulu úřadu hornofalcké vlády v Regensburgu, Emmeramsplatz 8.

Centrum Bavaria-Bohemia v Schönsee  (okres Schwandorf), požádalo v uplynulém roce osobnosti sousedících česko-bavorských regionů v souvislosti s 20. výročím pádu tzv. železné opony a 20. výročím tzv. sametové revoluce  1989-2009 o jejich pohled do budoucnosti. rozbalit »

V Německu bude brzy chybět až 300.000 ošetřovatelů

V příštích letech lze v Německu s ohledem na vývoj obyvatelstva očekávat obrovský nedostatek pečovatelského personálu: zatímco počet absolventů škol klesá, lidí potřebujících asistenční péči rychle přibývá. Všechna zdravotnická zařízení dnes stojí před úkolem nabídnout přitažlivé kursy a školení na tato atraktivní pracovní místa. Odborníci zabývající se vývojem ve zdravotnictví už v roce 2007 doporučili zvýšit  podporu nelékařským profesím a zlepšit kooperaci mezi různými skupinami zdravotníků. rozbalit »

Výstava „Praha – Prag, město dvou jazyků“

Zahájení v kulturním fóru Sudetoněmeckého domu v Mnichově, Hochstr.8
Výstava je věnována těm, kteří v první polovině 20.století ztělesňovali prostředníky mezi dvěma kulturami, ať už prostřednictvím novinových článků, překladů nebo vlastní literární tvorbou. Výstava zabírá období poslední let rakouskouherské monarchie, období první republiky a Protektorátu Čechy a Morava.Pozvánka

Oslavy 1000 let Zlaté stezky pokračují tento týden průvodem soumarů z Pasova do Prachatic, kde o víkendu vše vyvrcholí tradičními slavnostmi.

Oslavy 1000 let Zlaté stezky pokračují tento týden průvodem soumarů z Pasova do Prachatic, kde o víkendu vše vyvrcholí tradičními slavnostmi.

Zlatá stezka byla (1010-1706) byla po staletí nejdůležitější a nejrušnější obchodní cestou mezi Čechami a Bavorskem. Neuvěřitelné množství soli tuny proudilo do Čech, které sůl postrádaly. Dnes, v období moderního chlazení a uchovávání potravin, si nikdo nemůže zcela představit hodnotu soli ve středověku. Před zavedením trojpolního systému, po kterém se úroda stala pravidelnou, sloužila sůl jako důležitá konzervační látka.

Proto byla i důležitým obchodním artiklem, ze kterého měli prospěch obchodníci z Pasova i z Prachatic. Kromě nich však obchod se solí živil i obyvatele chudé Šumavy. Stovky soumarů byly kromě soli obtěžkány také jižními víny, látkami, kořením a dalšími luxusními komoditami do Čech. Na opačnou stranu pak putovaly hlavně obiloviny, slad, pivo a obilné destiláty.

Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově

24. ročník tradičních městských renesančních slavností, kdy město vzpomíná na svou rožmberskou minulost, se bude konat o víkendu 18.-20.6. Třídenní slavnost probíhá v historickém jádru města Český Krumlov, kde se vžijete do doby středověku, doby posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka. Proto je ústředním tématem letošního ročníku připomenutí roku 1570, kdy byl Vilém z Rožmberka jmenován nejvyšším purkrabím Českého království.
K této příležitosti se koná slavnostní historický průvod městem, rytířský turnaj, ukázky středověkého umění, vystoupení kejklířů a šermířů, živé šachy a další. Návštěvníky také jistě upoutá atmosféra jihočeského jarmarku, kde si mohou koupit ručně vyráběné suvenýry nebo ochutnat některou z dobrot tehdejší kuchyně. Tradičním vyvrcholením Slavností růže v Českém Krumlově je i velkolepý slavnostní ohňostroj, který se za hudebního doprovodu z jižní terasy Státního hradu a zámku Český Krumlov.
Novinkou letošní turistické sezóny je rovněž znovuotevření českokrumlovského muzea a vyhlídkové plavby na vorech.

 Page 127 of 128  « First  ... « 124  125  126  127  128 »