Česko-německá informační agentura
Úterý Prosinec 12. 2017

Euregio BW ve Freyungu má novou adresu

Kancelář Euregia Bavorský les-Šumava-Muhlviertl působí na nové adrese a v novém objektu Kolpingstr. 1, Freyung.

Hlavním cílem EUREGIA je podpořit přeshraniční komunální spolupráci a navazování přeshraničních kontaktů mezi občany a přispět k řešení problémů vzniklých na základě rozdílných společenských a správních struktur.

EUREGIO je charakterizováno evropskou myšlenkou dobrého sousedství. Společné zájmy mají vždy stát v popředí. Velmi důležité je proto společné vytváření vzájemné důvěry._Europahaus_
Již od roku 1993 se EUREGIO snaží -  i přes tehdejší hranice – realizovat myšlenku vzájemných partnerství a podílí se na oživení a zintenzívnění společných zájmů v oblasti historie, kultury, hospodářských vztahů a veřejného života. Jednou ze základních myšlenek zpočátku bylo odbourávání společných obav a předsudků. Dnes jsou oblasti působení EUREGIA podstatně rozmanitější.

EUREGIO

  • je přeshraničním sdružením měst, obcí, okresů a svazů/spolků v bavorsko-česko-hornorakouské příhraniční oblasti
  • se zabývá společným přeshraničním plánováním a rozvojem v oblastech cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, dopravy, hospodářských vztahů, vzdělávání, kultury atd.
  • je koordinačním centrem přeshraničních projektů mezi Bavorskem, Čechami a Rakouskem
  • pomáhá při plánování, koordinaci a realizaci důležitých přeshraničních opatření
  • poskytuje poradenství při zajišťování národních a evropských finančních prostředků (EU, Spolková republika, Bavorsko )
  • zastupuje příhraniční region na evropské úrovni v organizaci AEBR (Společenství evropských příhraničních regionů)
  • informuje občany o všech tématech Evropské unie
  • aktivně se podílí na vytváření Evropského regionu Dunaj-Vltava

Alfons Urban 80

V pondělí 10. dubna t.r. oslavil své osmdesátiny známý a ctěný dolnobavorský politik Alfons Urban. Do známého Waldmuzea v obci St.Oswald na okraji Národního parku Bavorský les mu přijelo popřát mnoho jeho dlouholetých přátel i význačných osobností z veřejného i poltického života, mezi nimi např. ministr bavorské vlády Helmut Brunner, president Dolnobavorského parlamentu a starosta okresního města Freyung Dr. Olaf Heinrich, současný přednosta okresu Landrat Sebastian Gruber, bývalý přednosta okresu Prachatice Dr.Karel Škácha a mnoho dalších. rozbalit »

Seminář v Horní Plané

V rodném domě Adalberta Stiftera v Horní Plané se ve čtvrtek 6.4. 2017 konal poslední seminář v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. rozbalit »

Spolek Evropa v regionu plánuje opravu památníku padlým v H.Plané

Společný česko-bavorský projekt spolků „Evropa v regionu“ plánuje ke 100. výročí konce 1.světové války opravu některých pomníků padlým v oblasti Šumavy a Bavorského lesa. Rekonstrukci potřebuje také památník padlým v Horní Plané, o jehož pohnuté historii napsala Lenka Hůlková následující zajímavosti. rozbalit »

Šumavský masopust

Jungbauerův šumavský vlastivědný spolek byl založen na počátku roku 2009 v Horní Plané a sdružuje zájemce o šumavskou historii, vlastivědu a národopis. Ve svém záhlaví nese jméno rodáka z Předního Hamru u Horní Plané, univerzitního profesora Dr. Gustava Jungbauera, významného národopisce Šumavy a spoluzakladatele někdejšího Šumavského muzea v Horní Plané, které bylo založeno jako první šumavská muzejní instituce na počátku 20. let minulého století. rozbalit »

 Page 2 of 127 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »