česko-bavorská konzervativní tribuna
Středa Únor 21. 2018

Pozvánka na seminář do Heiligenhofu

Jüdische Geschichte und Lebenswelten im östlichen Europa

vom 4. bis 9. Februar 2018
in der Bildungs- und Begegnungsstätte
„Der Heiligenhof“, Bad Kissingen

Heiligenhof

Od raného středověku žijí a působí Židé v mnoha zemích a regionech východní Evropy. V kulturní, vzdělávací i hospodářské oblasti významně ovlivnili své okolí, navíc lze prokázat, že přitom mezi nimi existovaly mnohé rozdíly v mentalitě, jazyce, náboženské praxi apod.  V průběhu staletí získali Židé ve střední Evropě postupně rovnoprávné postavení mezi ostatními náboženstvími a obyvateli, zatímco v carském Rusku a Osmanské říši tomu tak nebylo. Nicméně rostoucí antisemitismus dospěl až k nacistickému, rasisticky motivovanému vyhánění a vyhlazování Židů. Většina Židů, kterým se podařilo přežít v Evropě II.světovou válku a holocaust se poté vystěhovala do Izraele nebo do zámoří. Jen malé skupiny Židů se dnes v Evropě starají o bohaté kulturní dědictví tohoto biblického národa.

Program a referenti:   Tagungsleiter Dr. Meinolf Arens mit zwei Vorträgen: Jüdische Geschichte und Lebenswelten im östlichen Europa. Von der Spätantike bis ins 18. Jahrhundert und Verheißung und Grauen im östlichen Sibirien. Die „autonome jüdische Region“ Birobidschan im Stalinismus; Dr. Franz Sz. Horváth: Zwischenwelten. Jüdisches Leben in Temesvar, Großwardein und Klausenburg 1900-1950; Prof. Dr. Krisztían Ungváry: Der Weg in die Katastrophe: Die Geschichte der Juden in Ungarn 1918-1945; Martina Bitunjac: Die Geschichte der Juden in Kroatien und dem Königreich Jugoslawien; Dr. Björn Opfer-Klinger: Die Vernichtung der mazedonischen Juden. Der schwierige Umgang mit der Rolle Bulgariens im Holocaust; Wolfgang Freyberg: Jüdische Geschichte in Ostpreußen; Dr. Robert Luft: Sprachenvielfalt und Sprachengebrauch der jüdischen Bevölkerung in den böhmischen Ländern im 19. und 20. Jahrhundert; Dr. Urszula Markowska: Vergessenes und verdrängtes Erbe. Jüdische Lebenswelten im alten Polen anhand von Fallbeispielen aus Masovien, Kujavien und dem heutigen Weißrussland; Dr. Ilona Juhász/Dr. József Liszka: Jüdische Geschichte und jüdische Lebenswelten in der südlichen Slowakei im 19. und 20. Jahrhundert; Christof Kaiser: Spurensuche. Das jüdische kulturelle Erbe in der Marmarosch und dem Partium; Elena Luckhardt: Juden in der Habsburgermonarchie im Ersten Weltkrieg zwischen Loyalität, Traum und Trauma; Dr. Varvara Degtjarova: Karäer auf der Krim; Dr. Katharina Haberkorn: RandSteine Europas. Materielle Spuren einer verlorenen und/oder wiederentdeckten Kulturlandschaft in der Bukowina; Dr. Wolfgang Feurstein (angefragt): Juden im Kaukasus und der Türkei. Außerdem ist eine thematische Exkursion nach Veitshöchheim und Würzburg mit Besuch der alten Synagoge in Veitshöchheim und des Jüdischen Museums „Shalom Europa“ vorgesehen.

Seminář začíná v sobotu odpoledne příjezdem a společnou večeří a končí v pátek dopoledne. Účastnický poplatek činí 170 € , resp. 40€ příplatek za jednolůžkový pokoj. Zahrnuje ubytování,plnou penzi a náklady programu včetně exkurze. Přihlášky přijímá a dotazy zodpoví pracovníci střediska Heiligenhof, Tel.: 0971/7147-0
Fax: 0971/7147-47
Mobil: 0170/5338972
E-mail: hoertler@heiligenhof.de
www.heiligenhof.de

Setkání spolků Evropa v regionu v Rudertingu

Koncem října  t.r. se konalo v dolnobavorském Rudertingu setkání zástupců české a německé části spolku Evropa v regionu. Porada se zabývala opakovaným odmítnutím jejich společného projektu na popularizaci, dokumentaci i případnou očistu a rekonstrukci pomníků padlým vojínům v 1. světové válce, které stojí či stály v česko-bavorském pohraničí. Projekt byl zaměřen na 100.výročí ukončení 1.světové války, na její výsledky  včetně vzniku samostatného Československa a úlohy čsl.legionářů. rozbalit »

Seminář v Heiligenhofu/Bad Kissingen

Ve školícím a setkávacím středisku sudetských Němců v bavorském Heiligenhofu se konal o minulém víkendu zajímavý seminář na téma: 25 let německo-československé smlouvy o sousedství a 20 let Česko-německé deklarace. rozbalit »

Dr. Klaus Rose komentuje

Známý a úspěšný bavorský politik Dr.Klaus Rose se po aktivním působení v celoněmecké politice dnes více věnuje Bavorsku a publicistice. Přinášíme odkaz na jeho poslední tři články. rozbalit »

Klaus Rose a Urbayerisch

Dr. Klaus Rose, ročník 1941, promoval na oboru historie University Ludwiga Maximiliana v Mnichově v roce 1968 a poté mnoho let působil jako učitel a docent na různých gymnáziích, odborných školách i universitách.Od svých studijních let navštěvoval často Československo a patřil k zakladatelům DTSG (Německo-čsl. společnost). rozbalit »

 Page 2 of 128 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »