česko-bavorská konzervativní tribuna
Středa Únor 21. 2018

Böhmerwald seminář 2017

Spolek Adalberta Stiftera v Mnichově a Město Prachatice pořádají spolu s kulturním referentem Dr. Wolfgangem Schwarzem ve dnech 1.-2. července tradiční Šumavský seminář. Konat se bude v sále Staré radnice a program je zaměřen na blížící se stoleté výročí vzniku Československa a především na otázky kultury a literatury obou národů v novém státě.

Náměstí v PrachaticíchNapř. Veronika Jičínská přednese referát na téma Pražští němečtí autoři a Šumava, Jitka Ludvová Němečtí divadelníci a Masaryk, představeno bude i několik zajímavých knížek o Šumavě: např. Zmizelá Šumava Emila Kintzla a Jana Fischera, Der böhmische Samurai Bernharda Setzweina a další. Účastnický poplatek pro české účastníky je 700 Kč resp. 300 Kč bez přenocování. Podrobnosti najdete na webu www.stifterverein.de

Stará radnice

Euregio BW ve Freyungu má novou adresu

Kancelář Euregia Bavorský les-Šumava-Muhlviertl působí na nové adrese a v novém objektu Kolpingstr. 1, Freyung.

Hlavním cílem EUREGIA je podpořit přeshraniční komunální spolupráci a navazování přeshraničních kontaktů mezi občany a přispět k řešení problémů vzniklých na základě rozdílných společenských a správních struktur.

EUREGIO je charakterizováno evropskou myšlenkou dobrého sousedství. Společné zájmy mají vždy stát v popředí. Velmi důležité je proto společné vytváření vzájemné důvěry._Europahaus_
Již od roku 1993 se EUREGIO snaží -  i přes tehdejší hranice – realizovat myšlenku vzájemných partnerství a podílí se na oživení a zintenzívnění společných zájmů v oblasti historie, kultury, hospodářských vztahů a veřejného života. Jednou ze základních myšlenek zpočátku bylo odbourávání společných obav a předsudků. Dnes jsou oblasti působení EUREGIA podstatně rozmanitější.

EUREGIO

  • je přeshraničním sdružením měst, obcí, okresů a svazů/spolků v bavorsko-česko-hornorakouské příhraniční oblasti
  • se zabývá společným přeshraničním plánováním a rozvojem v oblastech cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, dopravy, hospodářských vztahů, vzdělávání, kultury atd.
  • je koordinačním centrem přeshraničních projektů mezi Bavorskem, Čechami a Rakouskem
  • pomáhá při plánování, koordinaci a realizaci důležitých přeshraničních opatření
  • poskytuje poradenství při zajišťování národních a evropských finančních prostředků (EU, Spolková republika, Bavorsko )
  • zastupuje příhraniční region na evropské úrovni v organizaci AEBR (Společenství evropských příhraničních regionů)
  • informuje občany o všech tématech Evropské unie
  • aktivně se podílí na vytváření Evropského regionu Dunaj-Vltava

Alfons Urban 80

V pondělí 10. dubna t.r. oslavil své osmdesátiny známý a ctěný dolnobavorský politik Alfons Urban. Do známého Waldmuzea v obci St.Oswald na okraji Národního parku Bavorský les mu přijelo popřát mnoho jeho dlouholetých přátel i význačných osobností z veřejného i poltického života, mezi nimi např. ministr bavorské vlády Helmut Brunner, president Dolnobavorského parlamentu a starosta okresního města Freyung Dr. Olaf Heinrich, současný přednosta okresu Landrat Sebastian Gruber, bývalý přednosta okresu Prachatice Dr.Karel Škácha a mnoho dalších. rozbalit »

Seminář v Horní Plané

V rodném domě Adalberta Stiftera v Horní Plané se ve čtvrtek 6.4. 2017 konal poslední seminář v rámci projektu č. 17 „Euroregionální governance a sítě“ spolufinancovaného z Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. rozbalit »

Spolek Evropa v regionu plánuje opravu památníku padlým v H.Plané

Společný česko-bavorský projekt spolků „Evropa v regionu“ plánuje ke 100. výročí konce 1.světové války opravu některých pomníků padlým v oblasti Šumavy a Bavorského lesa. Rekonstrukci potřebuje také památník padlým v Horní Plané, o jehož pohnuté historii napsala Lenka Hůlková následující zajímavosti. rozbalit »

 Page 3 of 128 « 1  2  3  4  5 » ...  Last »