Česko-německá informační agentura
Úterý Prosinec 12. 2017

Přeshraniční spolupráce do roku 2020

Euregio Silva Nortica vydal společně s Regionálním managementem Mühlviertel, Regionálním sdružením Šumava a Euroregionem Bavorský les – Šumava Strategii přeshraniční spolupráce 2014 – 2020. Tato publikace je výsledkem úspěšné dlouholeté spolupráce obou euroregionů. rozbalit »

11. setkání studentů germanistiky na Heiligenhofu.

Akademie „Střední Evropa e.V.“ organizuje od 23.10. do 27.10. na Heiligenhofu v Bad Kissingenu seminář pro studenty germanistiky a doktorandy v tomto oboru z Německa i sousedících států na téma :Válka a literatura. Válečné hrůzy byly popsány v bezpočtu básní, povídek i románů se vší emocialitou a často od přímých svědků. Účastníci zaplatí náklady za pobyt a stravování jen 50 € a studenti z ČR mohou počítat i s příspěvkem na dopravu. rozbalit »

Horní bavorský les – katalog 2017

„Teprve když člověk cestuje, může něco vyprávět“ – to je citát básníka Matthiase Claudia. Pokud lidé cestují navíc společně, mají mnoho společných zážitků a mohou o nich dlouho vyprávět. Nový prospekt „Společné cesty po přírodním parku Horní bavorský les v roce 2017″ pomáhá takové cesty organizovat.  Byl právě vytištěn a poskytuje informace opravdu bavorské – echt Bayern. rozbalit »

Další zajímavý seminář v Bad Kissingen

Spolek Sudetoněmeckých akademiků e.V. pořádá od 14. do 16. října 2016 tradiční seminář ve vzdělávacím středisku Heiligenhof u Bad Kissingen. Migrace obyvatelstva i v posledních 1000 letech nebyla v Evropě nic nepřirozeného. V 11. a 12. století byli dokonce němečtí osídlenci zváni od slovanských i maďarských vládců a feudálů zváni k podílu na zvelebení Slezska, Čech, Moravy, Spíše, Sedmihradska apod. Dokonce jim byla udělována různá privilegia a oni byli velmi úspěšní zejména jako horníci, zemědělci,obchodníci a řemeslníci. Zakládali nejen vesnice, ale i celá města. rozbalit »

Tisková zpráva: Tandem Regensburg-Plzeň

V Plzni byl slavnostně zahájen nový projekt na podporu přeshraniční spolupráce Sousední světy – Nachbarwelten, Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let. Do roku 2019 umožní za využití médií poznat sousední zemi a její jazyk až 120 předškolním, školním a jiným zařízením pracujícím s dětmi do 8 let věku, a to podél celé česko-německé hranice. Projekt zajišťují Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem za finanční podpory Evropské unie. rozbalit »

 Page 5 of 127  « First  ... « 3  4  5  6  7 » ...  Last »